Bli medlem

ilustrasjonsbilde hentet fra pixels.com

Betingelser for medlemskap i NKK og NKKs medlemsklubber:

 • Medlemskap i NKK/medlemsklubber/forbund følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras.
 • Det er ingen angrerett på betalt medlemskap.
 • NKK forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre enn våre egne medlemsklubber/forbund, samt enkelte samarbeidspartnere i forbindelse med tilbud på utvalgte medlemsfordeler.

Som medlem i Norsk Chinese Crested Klubb må du betale en grunnkontigent til NKK. Du kan melde deg inn direkte via NKK og betale med Visa/Mastercard. Du kan også sende epost til klubben for innmelding. Bare vær oppmerksom på at det er NKK som sender ut giro for betaling.

Om du allerede er medlem og ønske å melde inn et familiemedlem råder vi deg til å ta det ved e-post til klubben, ellers må du betale full pris for dette.


Priser

 • Grunnkontingent til NKK: 190 kr
 • Klubbkontingent: 275 kr
 • Utenlandsmedlem: 300 kr
 • Familiemedlem (betaler ikke grunnkontingent): 100 kr


Etter 1. september er det halv pris for medlemsskap i Norsk Chinese Crested Klubb.


Når du er medlem i klubben kan du søke om å få bli medlem på klubbens Facebookside. Søknaden om medlemskap på FB, blir godkjent så snart en admin i gruppen får sjekket opp mot medlemslisten over betalende medlemmer.

Medlemsfordeler

 • Medlemsbladet CC-Nytt
 • Tilgang på arrangementer i klubben
 • Tilgang på klubbens Facebookside: Norsk Chinese Crested Klubb

Medlemenes sider