Norsk Chinese Crested Klubb

Formål

NCCK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. NCCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

 1. a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
 2. b) fremme mulighetene for aktivitet med hund
 3. c) utbre kjennskap til rasen
 4. d) arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
 5. e) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede individer
 6. f) arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former
 7. g) legge muligheter og forhold tilrette for medlemmene for aktiviteter med hund
 8. h) ivareta medlemmenes kynologiske (hunde-raselære) interesse.

Styre

Leder:
Nestleder:


Styremedlemer

 • Ingalill Gustavsen
 • Liv Sletten
 • Hanne Christine Larsen


Epost: norskchinesecrestedklubb@gmail.com

Vara styremedlemme


Andre viktige personer

Revisor:

Stefanie Sprong (vara)

Kasserer: Hanne Christine Larsen

Valgkomiteen - under arbeid

Leder: (vi trenger frivillige til verv)
Andre viktige verv -

under arbeid

Su - Leder: Liv Sletten

Medlem:

Vara:

Vara:

Epost: nccksu@gmail.com


Aktviteter - Leder:

Medlem: (vi trenger frivillige til verv)

Medlem:

Medlem:

Epost: ncckutstilling@outlook.com