Norsk Chinese Crested Klubb

Formål

NCCK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. NCCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

 1. a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
 2. b) fremme mulighetene for aktivitet med hund
 3. c) utbre kjennskap til rasen
 4. d) arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
 5. e) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede individer
 6. f) arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former
 7. g) legge muligheter og forhold tilrette for medlemmene for aktiviteter med hund
 8. h) ivareta medlemmenes kynologiske (hunde-raselære) interesse.

Vara styremedlemmer

 • Helene Blindheim
 • Ann Helen Paulsen

Styre

Styremedlemer

 • Angelica Hempel Hansen
 • Cecilie Vitting
 • Marthe Blekkan
 • Wenche Smith


Epost: norskchinesecrestedklubb@gmail.com

Andre viktige verv

Su - Leder: Liv Sletten

Medlem: Agneta Utsi

Vara: Marthe Blekkan

Vara: Cecilie Vitting

Epost: nccksu@gmail.com


Aktviteter - Leder: Angelica H Hansen

Medlem: Eva C Kristiansen

Medlem: Anikken Hansen

Medlem: Eli Kristin Thoner

Epost: ncckutstilling@outlook.com


Valgkomiteen

Leder: Torill Hansen

 • Ann Irene Reistad Jensen
 • Hanne Christine Larsen
 • Inga Lill Gustavsen

Andre viktige personer

Revisor: Heidi Liåsen Brunes

Stefanie Sprong (vara)

Kasserer: Eva C Kristiansen

Leder:


Eva Carina Kristiansen ( fra tredd grunnet sykdom)


Nestleder:

Fungerende leder:  Cornelia Sofia Undheim