Helse testede hunder

Her vil vi 1 gang i måneden oppdater med hunder som har blitt helsetested den siste måneden. Har du DNA tested din hund og vill ha det offentlig, send oss resultater på hunden din så legger vi det inn, annen info som Øyelysninger henter vi fra DogWeb på NKK sine sider som er offentlige.

norskchinesecrestedklubb@gmail.com

Hundens navn

PLL

PRA-prcd

Rcd3-PRA

Øyelysing-PRA

Patella Lux

Andre DNA tester

Annet
Helsetesting

I Norsk Kennel Klub er det kun en registeringsrestriksjon knyttet til rasen vår og det er at det skal være kjent status på PLL (primærlinseluksasjon)

og at minst en forelder må ha status som fri.

Det er flere resultater som kan legges inn i Dogweb; patella luksasjon, prcd-PRA, rcd3-PRA, røntgen av hofter og albuer samt øyelysing.


For å få resultatene for PLL, prcd-PRA og rcd3-PRA registrert i Dogweb hos NKK, må du FØR testen utføres, bestille et rekvisisjonsskjema fra NKK via "Min side", som må tas med til veterinæren som skal utføre testen. Dette er for å kontrollerere at den hunden som står i papirene, samsvarer med den hunden som testen faktisk utføres på. Dette sjekkes ved avlesing av mikrochip. Ved øyelysing, sjekkes mikrochip direkte, men det letter veterinærenes arbeid om du har med registreringsbeviset til hunden.

PLL

Et godkjent laboratorie for test av PLL, er Animal Health Trust. Testen utføres ved hjelp av en swab-test (test som tas i munnen). Et testkit for denne testen kan bestilles fra laboratorets hjemmeside. Et annet laboratorie er Orthopedic Foundation For Animals. Også på deres hjemmeside kan man bestille testkit.


Patella luksasjon

Test for patella luksasjon gjøres hos veterinær som er autorisert for dette i forkant av testen, fyll ut/bestill skjema fra NKK for å få dette registrert i Dogweb.


prcd-PRA og rcd3-PRA

prcd-PRA og rcd3-PRA kan testes via blodprøve som sendes fra veterinæren inn til laboratoriet. Optigen er et laboratorie som kan utføre denne testen. Ved å fylle ut skjemaet på deres nettside, vil du bli instruert i hva du skal gjøre videre.


Adressen veterinæren skal sende prøven til er:

OptiGen, LLC Attn: Becky Iddings Cornell Business & Technology Park 767 Warren Road, Suite 300 Ithaca, NY 14850 USA


På konvolutten skal det stå: THIS PACKAGE CONTAINS - CANINE (DOG) TISSUE - NON-RESTRICTED

Øyelysing

Når hunden skal øyelyses, må du sjekke med din veterinær (eller sjekke listen over godkjente øyelysere). En øyelyser vil sjekke en rekke ting, blant annet KCS og det som en gonioskopi vil avdekke. Minn likevel veterinæren på at dette må utføres dersom den har vært øyelyst tidligere.