Helse

Chinese Crested er en rase som er generelt frisk.

Takket være godt arbeid fra både SU og seriøse oppdrettere bidrar de til å holde rasen frisk.

Her kan du lære mer om de sykdommene som kan oppstå på rasen både de mer vanlige og de uvanlige.

Under vil du finne knapper til mere info på de forskjellige sykdommene

Mange av de neden for er ikke utbrett eller er noe problemer på vår rase. 

Det skader ikke å være opplyst om hva som befinner seg der ute i den store verden, da det blir importert hunder til Norge

hvert år som også blir brukt i avl og da er det viktig at oppdretter og SU holder seg oppdaterte,


Sykdommer som vi tester for og som kan forekomme på rasen.

Ikke så utbredte sykdommer,

men sykdommer som man har sett på Chinese Crested på verdensbasis