Avls anbefalninger

Avlsanbefalinger for Norsk Chinese Crested Klubb


Avlsanbefalingene for NCCK blir da som følger:

Krav:
➢ Kjent DNA-status for PLL hos foreldredyr som må være registrert i Dogweb. Det finnes unntak for dette ved bruk av frossen sæd og utenlandsk eid hannhund forutsatt at tispen har status fri/normal
Anbefalinger:
➢ Både tisper og hannhunder skal være minimum 2 år på parringstidspunktet.

➢ Begge foreldredyr skal ha øyelysning som ikke er eldre enn 12 måneder på parringstidspunktet – skal være registrert i Dogweb

➢ Begge foreeldredyr skal ha kjent status for KCS (Dyr med KCS skal ikke brukes i avl) – skal være registrert i Dogweb

➢ Begge foreldredyr skal ha kjent status for patellaluksasjon. Hovedregelen er at begge skal ha status fri – 0/0. Skal for hunder født etter august 2012 være registrert i Dogweb

➢ Begge foreldredyrene skal ha kjent DNA-status for Prcd-PRA – skal være registrert i Dogweb

➢ Begge foreldredyrene skal ha kjent DNA-status for Rcd3-PRA – skal være registrert i Dogweb

Disse anbefalingene gjelder fra 01.10.2019.

Gonioskopi-undersøkelsen er tatt vekk som en anbefaling, men status for pektinatligamentdysplasi (PLD) i rasen er fortsatt ukjent, så det er en helt klar oppfordring fra Sunnhetsutvalget at denne undersøkelsen utføres sammen med øyelysningen. PLD finnes på av de linjene det avles mest på, og det bør være et felles ønske i rasen å få avklart omfanget.