Avl & Helse

I Norsk Chinese Crested Klubb jobber vi for å ivareta sune indivder med god mentalitet, gjennom helsetesting og samarbeid mellom klubben og dens medlemmer. 
Her kan du lese mer om alt fra skydommer til hvor du kan ta helesetester.